The science behind DEVER 💡💡💡

 นอกจากรสชาติ และความยากง่าย ในการทานที่แตกต่างกันของ energy gel แต่ละชนิดแล้ว

ส่วนประกอบที่แตกต่างกัน ใน energy gel แต่ละชนิด ส่งผลให้ประสิทธิภาพ ไม่เหมือนกันอีกด้วย

— ส่วนประกอบหลักหรือ active ingredient ของ energy gel ที่ให้พลังงานได้อย่างรวดเร็วและทำให้วิ่งได้นานขึ้น คือ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต —

— คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ใช้ในการวิ่ง —

— ปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิดที่เป็นส่วนผสมในเจลให้พลังงาน ส่งผลทำให้เจลถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายช้าหรือเร็วไม่เท่ากัน —

— คาร์โบไฮเดรต ชนิดไหนดูดซึมเร็วหรือช้า จะใช้ค่า GI (Glycaemix index) เป็นตัวบอก GI สูงจะดูดซึมเร็ว GI ต่ำจะดูดซึมช้า

โดยมีค่าอ้างอิง คือ กลูโคส GI = 100 —

🔺️ คาร์โบไฮเดรตชนิดต่างๆที่พบใน energy gel

🔹️ Maltodextrin หรือเรียกอีกอย่างว่า กลูโคสที่ต่อเป็นสายสั้นๆ เป็นคาร์โบไฮเดรต ที่เป็นพระเอกของ energy gel เพราะจะมีความหวานน้อย ดูดซึมได้เร็วมากและให้พลังงานต่อเนื่องได้นาน

ค่า GI = 105 – 126

🔹️ กลูโคส (glucose) หรือถ้าเราอ่านหลังฉลากจะเรียก เด็กซ์โตรส (dextrose) เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของ คาร์โบไฮเดรต ดูดซึมได้เร็ว

🔹️ น้ำตาลทราย หรือน้ำตาล (Sucrose)

เป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ ร่างกายต้องย่อยก่อน 1 รอบเพื่อให้ได้ น้ำตาลกลูโคสและฟรุกโตส จึงจะดูดซึม

ยิ่งมีน้ำตาลทรายใน energy gel มากจะทำให้ความเข้มข้นสูงและการดูดซึมช้าลง

📌 ดูปริมาณน้ำตาล ได้จากไหน ???

1. ดูที่ฉลากโภชนาการ ปริมาณคาร์โบไฮเดรตทั้งหมด ด้านล่างจะบอกปริมาณน้ำตาล

2. ดูที่ส่วนประกอบสำคัญ ถ้ามีน้ำตาลทรายอยู่อันดับแรกๆ แสดงว่าเป็นส่วนประกอบหลักของ energy gel จึงไม่ควรนำมาใช้เพื่อจุดประสงค์ในการเติมพลังงาน

🔹️ ฟรุกโตส (fructose) หรือน้ำตาลจากผลไม้ เป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยว เหมือนกลูโคส แต่การดูดซึมจะช้ากว่า

GI = 19

📌 แล้วทำไมต้องใส่ fructose ใน energy gel ???

— การใส่ fructose ทำให้คาร์โบไฮเดรต ดูดซึมและนำไปใช้ในระหว่างวิ่งได้เยอะขึ้น ส่งผลให้ร่างกายดึงพลังงานจากกล้ามเนื้อมาใช้น้อยลง —

 — Maltodextrin หรือ glucose จะดูดซึมที่ลำไส้เล็ก คนละช่องทาง (channel) กับ fructose —

— Maltodextrin ดูดซึมผ่านช่องทางที่ชื่อ GLUT2

Fructose ดูดซึมผ่าน GLUT5 —

— พอดูดซึม คนละช่องทาง จึงไม่ต้องแย่งกันดูดซึม ทำให้ปริมาณคาร์โบไฮเดรตรวมถูกดูดซึมได้เยอะขึ้น —

energy gel บางชนิดใช้สารให้ความหวานชนิดอื่น เช่น

🔹️ Sugar alcohol พวกที่ลงท้ายด้วย -ol เช่น Sorbital, Malitol, Erythritol พวกนี้จะให้พลังงานต่ำมาก มีแค่รสหวาน

🔹️ Artificial sweetener เช่น Acesulfame – K, Sucralose ให้ความหวาน แต่ไม่ให้พลังงาน

ทั้ง Sugar alcohol และ artificial sweetener จึงไม่ได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการวิ่ง

📌 ทานเจลแล้วต้องดื่มน้ำตามมั้ย ???

เหตุผลในการดื่มน้ำหลังการทาน energy gel มี 2 ข้อ

1. เจลบางยี่ห้อมีความหนืด ทำให้กลืนลำบาก

ถ้าใช้ DEVER energy gel ตัดความกังวล ข้อนี้ไปได้เลย เพราะความหนืดน้อยมาก ทานง่าย สามารถกลืนได้ทันที ไม่จำเป็นต้องทานใกล้จุดให้น้ำ

2. ช่วยให้เจลดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เร็วขึ้น

การดื่มน้ำตามทำให้ ความเข้มข้นของ energy gel มีค่าที่ใกล้เคียง กับความเข้มข้นของเลือด เราเรียกว่าทำให้เป็น”isotonic”

energy gel จึงสามารถดูดซึมได้ดีและเร็วขึ้น

📌 ต้องดื่มน้ำตาม เท่าไหร่ถึงจะพอ ???

ต้องดื่มน้ำเพื่อให้ค่าความเข้มข้นของเจล ลงมาใกล้ค่าความเข้มข้นของเลือด

1. ต้องรู้ว่าส่วนประกอบของเจล มีอะไรบ้างและปริมาณเท่าไหร่ เพราะคาร์โบไฮเดรตแต่ละชนิด ต้องใช้น้ำเพื่อเจือจางไม่เท่ากัน

Maltodextrin 1 กรัมต้องดื่มน้ำตามประมาณ 3.3 มิลลิลิตร เพื่อทำให้เป็น isotonic

Fructose และ น้ำตาลทราย 1 กรัม

ต้องดื่มน้ำตาม 19 มิลลิลิตรเพื่อทำให้เป็น isotonic

Sodium 1 กรัมต้องดื่มน้ำตาม 290 มิลลิลิตรเพื่อทำให้เป็น isotonic

จะเห็นว่าถ้ามีปริมาณน้ำตาล หรือ ฟรุกโตส มากจะทำให้ความเข้มข้นสูง  ดูดซึมได้ช้า และ ทำให้ต้องดื่มน้ำตามมาก

DEVER ENERGY GEL 40 ML

มี คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 30 กรัม

Maltodextrin 50% = 26.3 กรัม

ต้องดื่มน้ำตาม

26.3× 3.3 = 87 มิลลิลิตร

Fructose 5% = 2.6 กรัม

Sucrose 2% = 1.1 กรัม

ต้องดื่มน้ำตาม

(2.6 + 1.1) ×19 = 70 มิลลิลิตร

มี Sodium = 55 มิลลิกรัม

ต้องดื่มน้ำตาม

(55/1000)×290= 16 มิลลิลิตร

* เวลาอ่านส่วนประกอบด้านหลังฉลาก มักจะรวมกันไม่ได้ 100% เพราะผู้ผลิตส่วนมากจะไม่ได้ใส่ เปอร์เซนต์ของน้ำ ลงไปด้วย

ดังนั้น DEVER ENERGY 40 ML ต้องดื่มน้ำตาม 87+70+16 = 173 มิลลิลิตร หรือ ประมาณ 1 อึก จะช่วยให้ดูดซึมดีที่สุด

DEVER ENERGY GEL เจลให้พลังงานแบรนด์แรกของไทย คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ทานง่าย ให้พลังงานอย่างรวดเร็ว 🏆

#devernutrition

#dever

#deverenergy

#deverenergygel

#running

#marathon

shares