เด็กที่ออกกำลังกายหนักจะโตช้าจริงไหม?

#เด็กที่ออกกำลังกายหนักจะโตช้าจริงไหม?

เรื่องของความสูงเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เรามักได้ยินคำถามที่ว่า “ลูก ผม/ดิฉัน จะสูงได้อีกไหม หรือจะสูงถึง เท่านี่/เท่านั้นไหม?

จริงๆแล้วการออกกำลังกาย มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้เด็กเจริญเติบ ช่วยในการกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโต รวมทั้งการยืดของกระดูก

ในทางกลับกัน การออกกำลังกายหนัก โดยเฉพาะในเด็กที่มีการฝึกซ้อมกีฬาเป็นประจำทุกวัน วันละหลายชั่วโมง การใช้พลังงานมากในแต่ละวันจะทำให้เด็กมีแนวโน้มในการเจริญเติบโตได้ช้าลง สาเหตุหลักมาจากการได้รับพลังงานจากอาหารไม่เพียงพอกับพลังงานที่เด็กต้องใช้ ทั้งในการออกกำลังกาย และพลังงานที่เด็กต้องใช้เพื่อเจริญเติบโต นอกจากนั้นการฝึกซ้อมอาจทำให้เกิดความเครียดและทำให้ร่างกายหลังฮอร์โมน cortisol ซึ่งส่งผลให้เด็กเจริญเติบโตช้าลงเช่นกัน

การจัดตารางการฝึกซ้อมให้เหมาะสมกับช่วงอายุจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง รวมถึงการได้รับพลังงานจากอาหารให้เพียงพอในแต่ละวัน โดยสามารถทำได้ดังนี้

1. รับประทานอาหารก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม เช่น

ก่อน – ขนมปังทาแยม เจลให้พลังงาน ผลไม้ แครกเกอร์

ระหว่าง – เจลให้พลังงาน

หลัง – นมไขมันต่ำ

2. รับประทานอาหารมื้อย่อยๆหลายๆมื้อ จะเป็นการช่วยเพิ่มพลังงาน เช่น ช่วงพักที่โรงเรียน ตอนช่วงสายและบ่าย  เช่น แซนด์วิช นม ซีเรียล หรือ Dever 100ml.

3. ดื่มนมให้ได้ในปริมาณ 1 ลิตร – 1.5 ลิตร โดยพยายามดื่มทีละน้อย และดื่มบ่อยๆ เพื่อให้ แคลเซียมดูดซึมได้ดีขึ้น

4. ทานสารอาหารประเภทโปรตีน เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ และเต้าหู้ ให้ครบทุกมื้อ

แค่เพียงเท่านี้ก็จะทำให้เด็กได้รับพลังงานเพียงพอกับการใช้ในแต่ละวัน และช่วยป้องกันปัญหาการเจริญเติบโตช้าในกลุ่มเด็กที่มีการออกกำลังกายอีกด้วย

#deverenergygel

#devernutrition

#deversportnutrition