รางวัล “7 Innovation Awards 2019”

DEVER ENERGY GEL

ได้รับรางวัล “7 Innovation Awards 2019” ประเภท Inventor Awards ด้านเศรษฐกิจ 🏆

รางวัลนี้คืออะไร ??

เป็นรางวัลที่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จัดโดยความร่วมมือจากองค์กร 11 องค์กร อาทิ CPALL, SET, สวทช, THAI-BISPA …

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา DEVER ENERGY GEL เป็นเจลให้พลังงานแบรนด์ไทยเจ้าแรก ที่คิดค้นวิจัย และพัฒนา เจลให้พลังงาน เพื่อนำมาให้นักกีฬาไทยได้ใช้รวมถึงผู้ที่ออกกำลังกายทั่วๆไป

DEVER ได้คิดค้นเจลให้พลังงาน ที่ปรับระดับของความหนืดลงทำให้สามารถรับประทานได้ง่ายและไม่ติดคอ  นอกจากนั้นยัง ทำให้รสชาติอร่อย เหมือนทานน้ำผลไม้

ทางบริษัทยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ให้ได้มากที่สุด

DEVER ENERGY GEL ต้องขอขอบคุณ ลูกค้าที่น่ารักทุกท่าน และผู้มีส่วนร่วมทุกคน เป็นอย่างสูง

และพบกับพวกเรา DEVER ENERGY GEL ตามงานสำคัญๆ ตลอดทั้งปีนี้นะคะ ❤

#dever

#deverenergy

#deverenergygel

#7innovationawards2019

shares